Meest recente berichten

Ledenvergadering

Agenda algemene ledenvergadering P.V. de Trolley

Maandag 6 september 2021  

Aanvang 20.00 uur in het Luifeltje

1. Opening

2. Mededelingen

3. Jaarverslag Penningmeester

4. Jaarverslag secretaris

5. Verkiezing Kascontrole

6. Bestuursverkiezingen

1. Aftredend en  herkiesbaar: Jeroen Jasper, secretaris          

2. Aftredend en herkiesbaar Jeroen Lagerweij, caravans                                              

 3. Aftredend en herkiesbaar Ron Jansen , activiteitencommissie                                                                            

 4. Aftredend en herkiesbaar Herman Horstman, algemene zaken

Wilt U zich ook verkiesbaar stellen voor punt 1 t/m 4 , gaarne schriftelijk aanmelden voor 26 augustus en deze deponeren in postvak PV in de Kluisruimte of postbusnummer 60148  6800 JS Arnhem onder de naam P.V. de Trolley’s  of via de mail j.jasper1@upcmail.nl                     

7. Rondvraag

8. Sluiting